THE WORLD CAFÉ

World Café : mètode de medició, diagnosi empresarial i presa de decisions, on a partir d'unes premisses i una dissertació prèvia s'extrauen unes opinions i propostes que retroalimentin als participants i serveixin de base per a la presa de decisions. Els resultats seran tabulats, analitzats i compartits entre els organitzadors i les empreses participants.


Miércoles 21 de Noviembre 2012- 16.30 h Barcelona Activa 
Para participar: http://www.ciebarcelona.com/novedades/primera-cumbre-de-ceo-s.html